Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:

2018.április 11. napján (csütörtök) 8-16 óráig,

2018.április 12. napján (péntek) 8-16 óráig.

Helyszín: Nikosz Beloiannisz Általános Iskola (gazdasági iroda)

A tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított:

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • TAJ kártya,
  • Születési anyakönyvi kivonat,
  • Diákigazolványhoz szükséges adatlap az okmányirodából.

 

ph. Dr Orosházi Györgyné