Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra kérelmüket

2021. április 12-től április 16-ig e-mail-ben kell eljuttatni az iskola címére: belosuli09@gmail.com

A formanyomtatvány a belosuli.hu honlapról tölthető le (INNEN).

A tankötelessé váló gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell küldeni a gyerek nevére kiállított:

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, a gyermek OM azonosítója, (minden óvodásnak van!)
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • TAJ kártya,
  • Születési anyakönyvi kivonat,
  • Diákigazolványhoz szükséges adatlap az okmányirodából (a kialakult helyzetre való tekintettel, szeptemberben is elfogadjuk)