Tájékoztató az étkezés térítési díjkedvezményéről

100%-os ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Igazoló okirat: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.

  • nevelésbe vették.

Igazoló okirat: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.

50%-os ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • három vagy több gyermekes családban él.

Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyermekek számáról. „ Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.

  • tartósan beteg vagy fogyatékos.

Igazoló okirat: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságokat igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.

  • sajátos nevelési igényű (SNI)

Igazoló okirat: az érvényes szakértői vélemény fénymásolata.

Az igazoló okiratok bemutatása kötelező minden tanév elején szeptember 30-ig. Az új igazolások időben történő (lejárati dátum előtti) beszerzéséről a szülő köteles gondoskodni.

Térítési díj:

  • csak ebéd esetén 320 Ft/nap/diák
  • csak ebéd-tartós beteg gyerek esetében: 160Ft/nap/gyerek
  • napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén: 485 Ft/ nap/diák
  • napközi 50%-os (tízórai, ebéd, uzsonna) 243 Ft/nap/diák (nagycsaládos, tartós beteg gyermekre vonatkozóan háromszori étkezés esetén)

Az étkezés lemondása a 06-30-720-8069es telefonszámon lehetséges.

A 12.00-óráig történő lemondás esetén a lemondás másnaptól, 12.00 óra után történő hívás esetén két nap múlva érvényes.

Az osztályfőnököknek nem áll módjukban az étkeztetést lemondani!

Az étkezés díját átutalással is lehet fizetni: az alábbi számlaszámra lehet utalni –11600006-00000000-94042748

Helyszín: Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 28.-a kialakult helyzetre való tekintettel a járvány ideje alatt az ablakon keresztül. 

A tanítási szünetek ideje alatt is igényelhető az arra jogosultak számára az étkezés! Ezt minden esetben, a kiküldött igényfelmérő lapon kell jelezni.

AZ ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJAI

2020/2021-es tanév

  1. FÉLÉV
Hónap 1. alkalom

8.00-16.00

2. alkalom

8:00-16.00

OKTÓBER 5. hétfő 12. hétfő
NOVEMBER 5. csütörtök 12. csütörtök
DECEMBER 3. csütörtök 14. hétfő

Kérjük Önöket, hogy az időpontokat tartsák be! Köszönjük!