Intézményi Adatok

Az intézmény hivatalos neve: Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda

Az intézmény fenntartó és működtető szerve: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Az intézmény közfeladata: Görög nyelvoktató nemzetiségi oktatás, valamint nemzetiségi kétnyelvű(görög és magyar) oktatás

Székhelye:                                                    2455 Beloiannisz Rákóczi Ferenc út 28.

Intézmény működési területe:              beiskolázási körzethatár

Gazdálkodási forma:                                szakmailag önállóan működő

Intézmény típusa :                                    nemzetiségi nyelvet oktató kétnyelvű

általános iskola -8 évfolyamos

 

Intézmény évfolyamainak száma:      1 – 8 évfolyam

 

Az intézmény tevékenysége:              iskoláskorúak általános iskolai oktatása

általános iskolai napközi otthoni ellátás

tanulószobai foglalkozás

intézményi étkeztetés

intézményi vagyon működtetés